Press "Enter" to skip to content

Runcu: Poiect important derulat de Liceul Tehnologic ”Constantin Șandru”

Comuna Runcu derulează proiectul “Achizitie echipamente și dotări în vederea consolidarii capacității de gestionare a crizei sanitare generate de COVID 19, pentru Liceul Tehnologic G-ral C-tin Șandru, Bâlta. Proiectul este cofinanțat  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și are scopul de a sprijinire a ameliorării efectelor provocate de criză, în contextul pandemiei de COVID-19  consecintelor sociale;

Componenta 1 – REACT-EU – se referă la consolidareacapacității unităților de învatamânt de stat, în vederea gestionarii situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2;

Axa Prioritară vizează protejarea sănătății populației în contextual crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și, nu în ultimul rând, utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finantare din REACT-EU

Operatiunea – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale: Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructură Mare.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1,064,839.97 lei, din care valoarea totală eligibilă 932,823.15 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT – EU 932,823.15lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 8 luni, respectiv între 01 mai 2022 – 31 decembrie 2022 .

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat, aflate în subordinea Liceului Tehnologic G-ral C-tin Sandru Bâlta, din comuna Runcu, de gestionare a situației cauzate de riscul de infecție cu virusul SARS COV 2.

Obiectivul general și scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul următoarelor obiective specifice ale proiectului:
⦁ OS 1 – Asigurarea necesarului de masti de protectie medicala pentru elevii si persoanele implicate în activitatea educationala din cadrul Liceului Tehnologic „General Constantin Sandru Bilta”.
⦁ OS 2 – Dotare cu dezinfectanti de maini si suprafete si cu materiale pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din subordinea Liceului Tehnologic G-ral C-tin Sandru, Balta, Comuna Runcu.
⦁ OS 3 – Dotarea unitatilor scolare reprezentate de Liceul Tehnologic Balta cu dispozitive destinate dezinfectiei, sterilizarii spatiilor si aerului necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii virusului SARS COV 2.
⦁ OS 4 – Asigurare vizibilitate, publicitate si promovare proiect prin actiuni informative si materiale publicitare realizate in conformitate cu prevederile MIV si GSOS.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

⦁ Dotarea structurilor de invatamant aflate sub coordonarea Liceului Tehnologic Constantin Sandru cu masti de protectie medicala (367500 masti/an scolar) si combinezone pentru interventie in situatii de urgenta (minim 50 buc).

⦁ Conditii igienico sanitare de functionare optime pentru toate structurile de invatamant ale Liceului Tehnologic, in vederea limitarii si prevenirii imbolnavirilor, asigurate prin dotare cu dezinfectanti si materiale igienico sanitare : 1750 l dezinfectant de maini/an scolar; 200 l dezinfectant suprafete, 800 l solutii curatenie.

⦁ Asigurarea structurilor de invatamant cu echipamente si dispozitive care sa asigure dezinfectia aerului si a suprafetelor, astfel: 45 dispozitive dezinfectie suprafete si aer; 62 dispozitive de distributie automata a dezinfectantilor; dispozitive de masurare temperatura si semnalizare alerte – 39 bucati.

⦁ Asigurare vizibilitate, publicitate si promovare proiect prin actiuni informative: 2 conferinte si comunicate de presa (din care unul la lansarea proiectului si unul la finalizarea proiectului), 100 afise A 3, 1500 flyere. Management proiect prin UIP si servicii externalizate, audit proiect.

⦁ Asigurare implementare proiect.

Cei interesați pot contacta Primăria Runcu, cod postal 217281, la tel. 0253278808 și
E-mail: primariaruncu@yahoo.com

16 Vizualizări

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.