Press "Enter" to skip to content

Bugetul CEO, făcut PRAF de un fost director: „Acestei companii i s-a pus streangul de gât urmând ca în 2019 cineva să împingă şi scaunul!”

Spread the love

 

Proiectul de buget al Complexului Energetic Oltenia a fost pus în dezbatere publică. E unul care transmite, de fapt, că această companie îşi dă duhul.  Cauzele se ştiu, fiind dezvăluite şi de echipele de control de la Energie care au constatat, în câteva rânduri, că CEO are un prost management.

Pe cine dau vina şefii

Potrivit HotNews.ro, „Șefii companiei dau vina pe costurile foarte mari cu certificatele de emisii de dioxid de carbon. Situația financiară pe anul trecut nu a fost publicată nici până acum, deși ne aflăm la final de aprilie. Însă, bugetul rectificat pe anul trecut estima o pierdere de peste 975 milioane lei, potrivit ceoltenianews.ro.     ”

HotNews: „De altfel, nici nu a reușit să acopere din fondurile proprii plata tuturor certificatelor de anul trecut. De aceeea, a semnat, recent, contracte de finanţare cu şase bănci pentru credite în valoare totală de 500 de milioane de lei. Banii vor fi folosiți pentru plata certificatelor de emisii de dioxid de carbon. Compania trebuie să plătească 1,4 miliarde de lei pentru certificatele de anul trecut, ceea ce înseamnă 40% din cifra de afaceri. Până acum, a cumpărat certificate de 900 de milioane de lei din fonduri proprii.

Complexul Energetic Oltenia este o companie care funcționează pe pierdere. Reamintim că în iarnă, mai mulți mineri au intrat în grevă spontană, oprind activitatea, din cauza salariilor mici. Criza de la CE Oltenia a durat câteva zile, până când conducerea companiei a aprobat majorarea salariilor.

Acum, CE Oltenia vine cu un proiect de buget care prevede venituri cu peste 450 de milioane de lei mai mici decât anul trecut (3,91 miliarde lei față de 4,37 miliarde lei estimate în 2018). Sunt estimate și cheltuieli mai mici (3,91 miliarde lei față de 4,3 miliarde lei)”.

Semne că CEO nu e bine

Cifrele supuse dezbaterii arată că CEO este în prăbuşire: scad veniturile, scade valoarea muncii, scade şi numărul de angajaţi cu 200, scad şi costurile. Mai exact,  în 2018 veniturile preconizate în bugetul iniţial erau de 4,3  milioane de şi în cel rectificat, de 4,2 milioane de lei, de aici derivând şi o parte a pierderii de un miliard de lei cu care s-a încheiat anul trecut. Scăderea veniturilor în rectificarea din 2018 face ca cea din 2019, să fie şi mai abruptă.

Astfel, între bugetul rectificat din 2018  şi propunerea de buget actuală este o diferenţă de încă 300 de milioane de lei, care indică trendul prăbuşirii CEO, arată fondatorul ziarului online, ceoltenianews.ro şi fost director RU în cadrul companiei, Ion Răuţ.

Pe de altă parte, această scădere duce cu gândul la faptul că Sorinel Boza a înşelat opinia publică atunci când a vorbit de internalizarea preţului certificatului de carbon în costul de producţie.  Dar, atâta vreme cât scad veniturile faţă de anul anterior,  nu reuşeşti să internalizezi costurile cu certificatele, cum se anunţa bălmăjit în emisiunile TV. Este evident că nişte venituri mai mici, nu pot include aceste costuri în creştere. Când veniturile scad este clar că nu există marja necesară pentru a acoperi preţul aflat în continuă creştere al certificatelor de carbon.

În altă ordine de idei, căderea CEO este vizibilă şi prin indicatorul ce reprezintă „productivitatea muncii”, care scade de la 315.000 de lei, la 296.000 per salariat.

Scăderi, avertizări şi… un milion de lei profit

„Cu privire la costurile înregistrate în buget, este chiar imposibil de crezut, că după ce în anul 2018 s-au înregistrat costuri de 5,2 miliarde lei, acestea ar putea scădea, în 2019, la circa 3,9 miliarde de lei. Dacă ne uităm şi în structura costurilor am putea spune că acestei companii i s-a pus streangul de gât cu privire la costuri, urmând ca în 2019 cineva să împingă şi scaunul. Altfel, de la costuri cu bunuri şi servicii de 1,8 miliarde  se estimează, în propunerea de buget pusă în dezbatere de către CEO, o reducere la 700 milioane. În acelaşi timp, se constată o reducere drastică şi a capitolului „alte cheltuieli de exploatare”, de la 2,2 la 1,9 miliarde de lei. Adică, în total 1,4 miliarde de lei reducere de costuri.

Observăm că, de aceasta dată, nu au mai trimis un buget cu pierderi, fiind avertizaţi de Ministerul Energiei şi Ministerul de Finanţe că ar putea să nu mai primească avizele necesare, având în vedere observaţiile şi intervenţiile unor specialişti care s-au referi la bugetul rectificat din 2018, cel cu pierderea de 975 de milioane de lei, pentru care şi responsabilii acestor ministere s-au văzut în postura de a da explicaţii”, a mai spus fost director.

Prin urmare, reprezentanţii CEO au prevăzut în buget un profit de …un milion de lei.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

 

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri rectificare 2018
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 4.225.078
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4.143.028
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 82.050
3 Venituri extraordinare 6 0
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 5.200.470
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 5.080.800
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 1.840.550
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 95.843
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 943.031
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) 12 894.602
C1 ch. cu salariile 13 769.583
C2 bonusuri 14 125.019
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 6.850
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 3.897
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 17 5.697
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 35.882
D. alte cheltuieli de exploatare 19 2.201.376
2 Cheltuieli financiare 20 119.670
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -975.392
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29. 30 0
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 0
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0
a) – dividende cuvenite bugetului de stat 33 0
b) – dividende cuvenite bugetului local 33a
c) – dividende cuvenite altor acționari 34 0
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 – Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 0
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 106
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 106
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39 91
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41 1
e) alte cheltuieli 42 14
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 692.143
1 Alocații de la buget 44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 692.143
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 13.081
2 Nr. mediu de salariați total 49 13.165
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* 50 5.419
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** 51 4.528
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) 52 315
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) MWh/pers 54
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 1.231
9 Plăți restante, în prețuri curente 55 3.370
10 Creanțe restante, în prețuri curente 56 779.791

—-….

Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2019
2 3 4
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 3,913,248
Venituri totale din exploatare, din care: 2 3,840,583
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
Venituri financiare 5 72,665
Venituri extraordinare 6 0
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 3,912,248
Cheltuieli de exploatare, din care: 8 3,839,583
cheltuieli cu bunuri si servicii 9 700,725
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 102,147
cheltuieli cu personalul, din care: 11 1,070,600
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 1,012,156
ch. cu salariile 13 859,916
bonusuri 14 152,240
alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 7,423
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 6,624
cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 5,703
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 45,318
alte cheltuieli de exploatare 19 1,966,111
Cheltuieli financiare 20 72,665
Cheltuieli extraordinare 21
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1,000
IMPOZIT PE PROFIT 23 0
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1,000
Rezerve legale 25 50
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 950
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
Alte repartizări prevăzute de lege 29
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0
– dividende cuvenite bugetului de stat 33 0
– dividende cuvenite bugetului local 33a
– dividende cuvenite altor acţionari 34
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.31 – rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 349
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 349
cheltuieli materiale 38 289
cheltuieli cu salariile 39 60
cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0
cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0
alte cheltuieli 42 0
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 640,532
Alocaţii de la buget 44
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 640,532
DATE DE FUNDAMENTARE 47
Nr. de personal prognozat la finele anului 48 12,881
Nr.mediu de salariaţi total 49 12,983
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* 50 6,221
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ** 51 6,138
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 296
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) MWh/pers 53
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1,000
Plăţi restante 55 2,864
Creanţe restante 56 724,429

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *